Ouden Doel

In Ouden Doel bouwt men een hoge dijk, om het dorp te beschermen tegen overstromingen. Ook om de natuur te bevorderen heeft men naast enkele eeuwenoude hoeves, een prachtige populierenrij langs een van Vlaanderens mooiste dijken gerooid. Het kunstwerk, dat tegenwoordig als een Berlijnse muur tussen Ouden Doel en Prosperpolder oprijst, heeft al handenvol geld gekost. Maar nu de dijk bijna klaar is schijnt de Vlaamse regering toch liever Ouden Doel onder water te willen zetten, met huizen, bomen, vogels, vlinders, schapen en bewoners. Dan kunnen vogelliefhebbers uit de vier windstreken met hun terreinwagens afzakken naar het verdronken land van Ouden Doel om er vanuit hun ronkende trerreinwagens de eendjes te tellen. Niet voederen a.u.b.

Ook het haventje van Prosperpolder ligt er troosteloos bij. Maar als de plannenmakers hun zin krijgen zijn we over enkele jaren weer een megadok rijker op enkele kilometers hiervandaan.