Oud Arenberg

Deze schetsen maakte ik in het voorjaar, toen een groep jongeren uit het Waasland enkele leegstaande huizen in Oud Arenberg ging opknappen en bewonen om ze te behoeden tegen verkrotting.
De vrederechter besliste zopas dat ze de huizen, eigendom van Maatschappij Linkerscheldeoever, onmiddellijk dienen te verlaten. Wat er gebeurt met het leegstaand patrimonium van de MLSO, komen honderden ramptoeristen dagelijks in Doel aanschouwen.

Jeroen Janssen,
dorpstekenaar Doel